Certifieringar

Ett urval:

 • Certifierad som ”GDQ TOT – Training-of-the-Trainers” av Susan Wheelan (2013)
 • Certifierad i GDQ, Susan Wheelan, Sandahl & Partner (2010)
 • Certifierad i IDI – Interpersonal Dynamics Inventory, Effectiveness Consultants
 • Certifierad för Grupphandledning enligt Riddarfjärdsmetoden (2013
 • UGL-handledare sedan 1980, Försvaret
 • SDI: Strength Development Inventory, Personal Strengths Nordic
 • Utbildning som Examinator, Utmärkelsen Svensk Kvalitet, SIQ
 • Facilitating Group Processes: Improving Group Interventions, ICISF
 • Systemisk Coaching, Attractor
 • Radical Collaboration, Human Element
 • FARAX, MBTI – Meyers & Briggs Type Indicator, Hjulet, Team Management Profile (TMP), FIRO-B
 • Reteaming
 • Talang/talangöverslag