Tjänster

Vi börjar med en dialog med uppdragsgivaren för att kunna svara upp mot de behov som finns. Våra insatser sker i hela organisationen eller i delar och på olika nivåer. Vi har alltid verksamheten i fokus. För att organisationen ska nå sina mål behöver också samspelet mellan människan och verksamheten uppmärksammas.

  • Ledningsgruppsutveckling – för att ta tillvara det värde som ledningsgruppen kan tillföra organisationen och för att skapa en gemensam plattform för ledningsgruppen.

  • Ledningsgrupps utveckling med hjälp av GDQ – som är ett instrument för att mäta ledningsgruppens effektivitet och produktivitet och för att se styrkor och förbättringsområden. Efter en utvecklingsinsats mäts ledningsgruppen igen för att se vilka  framsteg som gjorts.

  • Teambuilding/arbetslagsutvecking – för att skapa effektivitet och resultat bl a genom bättre samverkan för att nå målen.

  • Teambuilding/arbetslagsutveckling med hjälp av GDQ – för och eftermätning av gruppens nuläge – före och efter insats.
  • Coaching/handledning på olika nivåer – för att få möjlighet att ta upp frågeställningar/dilemman som känns angelägna att ta tag i, öka självinsikten och få fler perspektiv/öppningar.
  • Aktiva chefstillträden – för att snabbt växla över och inte tappa tempo i organisationen vid chefsbyten.

  • Kommunikationsträning av olika typer t ex gränssättande samtal, utveckingssamtal, viktiga samtal mm.

  • Konflikthantering – för att hantera konflikter som stjäl energi och glädje mellan individer och grupper.

  • Skapa arenor, nätverk för exempelvis förändringsledare, chefer, blivande chefer eller trainées.